Poznaj program rodzinnej pieczy zastępczej

Profesjonaliści z sercem

Profesjonaliści z sercem - logo programu
Tło sekcji

Rodzinna piecza zastępcza

Poznaj formy rodzinnej pieczy zastępczej w naszym programie

Rodzina spokrewniona - mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra). Rodzina zawodowa - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący, blisko spokrewnionymi z dzieckiem. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia. W rodzinie może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. Rodzina zawodowa, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. W rodzinie zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dziecko przebywa do 4 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony. W pogotowiu rodzinnym może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. Rodzina niezawodowa - może ją stworzyć zarówno dalsza rodzina dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia. W rodzinie zastępczej niezawodowej może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. Rodzina zawodowa specjalistyczna - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. W rodzinie specjalistycznej przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym. Mogą tak także trafić małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie specjalistycznej może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. Rodzinny dom dziecka - to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy: minimum 5 lat. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia.

Rodzina spokrewniona - mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra).

Rodzina zawodowa - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący, blisko spokrewnionymi z dzieckiem. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia. W rodzinie może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci.

Rodzina zawodowa, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. W rodzinie zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dziecko przebywa do 4 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony. W pogotowiu rodzinnym może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci.

Rodzina niezawodowa - może ją stworzyć zarówno dalsza rodzina dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia. W rodzinie zastępczej niezawodowej może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci.

Rodzina zawodowa specjalistyczna - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę – zlecenie i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Czas trwania umowy to minimum 4 lata. W rodzinie specjalistycznej przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym. Mogą tak także trafić małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie specjalistycznej może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci.

Rodzinny dom dziecka - to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy: minimum 5 lat. Istnieje konieczność ukończenia szkolenia.

Tło sekcji

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Chcesz dołączyć do programu? Zobacz jakiego wsparcia możesz oczekiwać w programie realizowanym przez nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, i prawna dla rodzin zastępczych; Szkolenia i superwizje dla rodzin zastępczych; Praca z rodziną biologiczną dziecka; Przygotowanie dziecka do nowej sytuacji; Wyjazdy integracyjne; Zajęcia dla dzieci; Aktywizacja zawodowa dla pełnoletnich wychowanków, np. kursy na prawo jazdy; Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków; Wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych; Pomoc od darczyńców.

Od maja 2018 roku prowadzimy program

Akademia Rozwoju.

Akademia rozwoju - ilustracja

Wszystkich chętnych zapraszamy na:

  • Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
  • Szkolenia, superwizje dla rodzin zastępczych.
  • Kursy i szkolenia zawodowe dla młodzieży z pieczy zastępczej.
  • Konsultacje ze specjalistami, korepetycje, fizjoterapia, terapia psychologiczna.

Zostań uczestnikiem akademii rozwoju.

Poznaj zespół rodzinnej pieczy zastępczej

1 Kierownik Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 2 psychologów; 5 koordynatorów z wykształceniem pedagogicznym; 1 specjalista pracy z rodziną; 4 naszych pracowników może szkolić rodziny zastępcze.
Zespół PCPR

Katarzyna Dudkiewicz

kierownik Zespołu
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Za Sokratesem powtarza: „Niezbadane życie nie jest warte życia”. Dlatego ciągle zdobywa wiedzę i doświadczenie, które pomaga jej w pełnieniu misji, jaką jest edukacja społeczna. Wierzy, że jej praca zrodzi owoce w postaci nowych rodzin zastępczych i domów, które zastąpią instytucje. Do pracy motywują ją szczęście i uśmiechy dzieci, które znalazły kochającą rodzinę i bezpieczny dom.

Katarzyna Dudkiewicz

Wizerunek instytucji tworzą jej pojedyncze elementy, a najważniejszymi z nich są ludzie. W świdnickim PCPR mamy szczęście, że zespół Pieczy Zastępczej tworzą ludzie z pasją. Ich wiedza i doświadczenie plus przekonanie, że to co robią trzeba robić z miłością, każdego dnia zwiększa szansę na dom kolejnego podopiecznego. To nasi Profesjonaliści z sercem.

Spotkaj się ze specjalistami

Spotkaj się z koordynatorami, którzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania ws. Rodzin zastępczych. Stałe dyżury specjalistów i trenerów odbywają się w siedzibie PCPR w Świdnicy przy ulicy Żeromskiego 16/8.

Każdy poniedziałek 7:15 - 15:15

Magdalena Grześlowska
Telefon

Magdalena Grześlowska

tel. 74 857 45 47


Wyślij email

Agnieszka Samek
Telefon

Agnieszka Samek

tel. 74 857 45 23


Wyślij email

Każdy piątek 7:15 - 15:15

Lidia Starzyk
Telefon

Lidia Starzyk

tel. 74 857 45 23


Wyślij email

Katarzyna Dudkiewicz
Telefon

Katarzyna Dudkiewicz

tel. 74 857 45 23


Wyślij email

Spotkania z rodzinami zastępczymi zawodowymi odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Zapisz się na spotkanie

Znasz już
niezastąpionych zastępczych?

To bohaterowie naszego profilu na Facebooku! W serii miniodcinków opisujemy ich codzienne perypetie. Z kolei nasz zespół specjalistów stoi na straży i służy im swoimi poradami by rozwiązywać ich różne, rodzinne problemy i wątpliwości. Może któreś z nich przydadzą się również Tobie?

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15,
tel.: 074 851-50-10, faks: 074 851-50-11,
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

Niezastąpieni zastępczy - ilustracja